fbpx

Jak se přihlásit ke studiu? 

Zanechte nám svůj email a my vám obratem zašleme nezávaznou přihlášku a další informace o studiu!

2 + 6 =

Školné

Školné pro školní rok 2024/2025 je 231.000 Kč
(garantované po celou dobu studia se zvýšením maximálně o inflaci).

Jednorázový administrativní poplatek za přijímací řízení 5000 Kč

Přijímací řízení

  • Přijato bude maximálně 40 uchazečů, tj. 2 třídy.
  • Přijímacího řízení do studijního programu čtyřletého gymnázia se mohou účastnit uchazeči, kteří budou v červnu 2024 končit 9. třídu základní školy.
  • Přijímací řízení se skládá ze státem určené jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky a ze školní přijímací zkoušky.
  • K přijímacímu řízení je potřeba odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu včetně jejích příloh, a to ve stanovené formě a lhůtě.
  • Po podání přihlášky je nutné uhradit jednorázový administrativní poplatek za přijímací řízení 5000 Kč.

Detailní verze Přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Naší školu najdete zde:

Copyright 2014 - 2024 Gymnázium Livingston, všechna práva vyhrazena