O škole

Naše poslání je rozvíjet jedinečné schopnosti všech studentů a pomoci jim dorůst do otevřených a sebevědomých osobností. Chápeme, že skutečné vzdělání přesahuje akademické hranice a zahrnuje objevování a rozvíjení specifických zájmů a talentů. Naše vzdělávací filozofie je založena na individuálním přístupu, jehož cílem je pomoci všem studentům dosáhnout optima svého potenciálu.
V jádru našeho přístupu je péče o duševní pohodu studentů a rozvíjení empatie a vzájemného respektu. Podporujeme celostní přístup k rozvoji studentů tak, aby se pro ně úcta, péče a zdvořilost staly ideály, které zároveň žijí.
Na Gymnáziu Livingston prosazujeme mezinárodní smýšlení. Ve světě, který je stále více propojený, je nezbytné vštěpovat studentům globální perspektivu a učit je na mezinárodním trhu uspět. Naším cílem je vychovat z našich studentů zodpovědné, globálně uvědomělé občany, kteří budou schopni komplexně vnímat kultury celého světa.

Profil absolventa

  • info@glivingston.cz
  • datová schránka: 43digvv
  • pIZO: 181141965
  • pREDIZO: 691007039

Copyright 2014 - 2021 Gymnázium Livingston, všechna práva vyhrazena