fbpx

O škole

Naše poslání je rozvíjet jedinečné schopnosti všech studentů a pomoci jim dorůst do otevřených a sebevědomých osobností. Chápeme, že skutečné vzdělání přesahuje akademické hranice a zahrnuje objevování a rozvíjení specifických zájmů a talentů.

Naše vzdělávací filozofie je založena na individuálním přístupu, jehož cílem je pomoci všem studentům dosáhnout optima svého potenciálu. V jádru našeho přístupu je péče o duševní pohodu studentů a rozvíjení empatie a vzájemného respektu.

Podporujeme celostní přístup k rozvoji studentů tak, aby se pro ně úcta, péče a zdvořilost staly ideály, které zároveň žijí.

Na Gymnáziu Livingston prosazujeme mezinárodní smýšlení. Ve světě, který je stále více propojený, je nezbytné vštěpovat studentům globální perspektivu a učit je na mezinárodním trhu uspět.

Naším cílem je vychovat z našich studentů zodpovědné, globálně uvědomělé občany, kteří budou schopni komplexně vnímat kultury celého světa.

Profil absolventa

Dny otevřených dveří

Přijďte se k nám podívat! Přihlašte se na jeden z dnů otevřených dveří.

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Můžete si přečíst naše Zásady ochrany osobních údajů.

Mám zájem o termín:

12 + 8 =

Akreditace

MŠMT

Gymnázium Livingston je akreditované čtyřleté gymnázium, které se striktně řídí Rámcovým vzdělávacím plánem a poskytuje široké a vyvážené vzdělání, které otevírá studentům do budoucna všechny možnosti dalšího studia. Všichni studenti mají možnost studovat a získat maturitu z českého jazyka. Klademe důraz na kvalitní výuku českého jazyka a literaturu spolu s českou historií a kulturou; přejeme si, aby naši žáci byli hrdí na Českou republiku a snažili se přispět k její budoucnosti. 

Uvědomujeme si důležitost rozvoje lingua franca a snažíme se rozvíjet angličtinu studentů prostřednictvím metody CLIL, kterou vyučují učitelé, kteří jsou zároveň odborníci ve svých akademických předmětech a zároveň jsou učiteli jazyků.

Cambridge

Gymnázium Livingston je akreditovanou mezinárodní školou Cambridge, která je oprávněna nabízet cambridgeské zkoušky IGCSE a A-Level. 

Mezinárodní učební plán Cambridge používá více než 10 000 škol ve více než 160 zemích, stanovuje celosvětový standard vzdělávání a je uznáván univerzitami a zaměstnavateli po celém světě. Vzhledem k flexibilní povaze učebních osnov doplňuje český Rámcový vzdělávací plán a umožňuje studentům získat solidní základy znalostí a dovednosti pro budoucnost.

Na konci 2. ročníku budou žáci skládat zkoušky z:

– angličtiny jako druhého jazyka

– matematiky

– přírodních věd (biologie, chemie a fyzika)

– informatiky

– španělštiny

a získají z nich mezinárodně uznávanou kvalifikace.

Známka “5” nebo vyšší z angličtiny může být použita místo zkoušky IELTS pro budoucí přihlášky na zahraniční univerzity.

Škola, která se uchází o diplom International Baccalaureate

Gymnázium Livingston je kandidátskou školou* pro program International Baccalaureate Diploma Programme. Usilujeme o autorizaci jako IB World School. IB World Schools jsou školy, které sdílejí společnou filozofii – závazek k vysoce kvalitnímu, mezinárodnímu vzdělávání, kladoucí na studenty nároky. Na Gymnáziu Livingston věříme, že právě takové vzdělání je pro naše studenty důležité.

Jádrem IB Diploma Programme je IB Learner Profile, který jsme včlenili do našeho profilu studenta. Profil studenta popisuje širokou škálu lidských schopností a odpovědností, které přesahují rámec akademických snah. Přináší na nás závazek pomoci všem členům naší školní komunity naučit se respektovat sebe sama, ostatní a svět kolem sebe.

© International Baccalaureate Organization 2018

IB Diploma Programme doplňuje český Rámcový vzdělávací plán, je programem připraveným na budoucnost. Buduje zvídavé myšlení studentů, podporuje jejich touhu po učení a připravuje je na to, aby vynikli ve své kariéře a vedli smysluplný život. 

Pro získání celého diplomu studují studenti předměty ze 6 akademických disciplín.

Skupina 1 – Studium jazyka a literatury Čeština
Skupina 2 – Osvojování jazyků
Skupina 3 – Člověk a společnost
Skupina 4 – Přírodní vědy
Skupina 5 – Matematika
Skupina 6 – Umění

Vedle skupin předmětů se studenti učí základům IB, které se skládá z těchto předmětů:

Teorie poznání – v rámci tohoto předmětu se studenti zamýšlejí nad povahou poznání a nad tím, jak poznáváme to, co tvrdíme, že známe.

Tvořivost, aktivita, služba – v nichž studenti provádějí a zapojují se do činností souvisejících s každým ze tří okruhů.

The Extended Essay, – což je samostatný, samostatně vedený výzkum, který je zakončen prací o rozsahu 4 000 slov.

*Pouze školy, které mají oprávnění organizace IB, mohou nabízet některý ze čtyř akademických programů: Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP), Diploma Programme nebo Career-related Programme (CP). Status kandidáta nezaručuje udělení autorizace. Další informace o IB a jejích programech naleznete na adrese www.ibo.org.

Copyright 2014 - 2024 Gymnázium Livingston, všechna práva vyhrazena