Školné

Školné pro školní rok 2024/2025 je 231.000 Kč
(garantované po celou dobu studia se zvýšením maximálně o inflaci).

Jednorázový administrativní poplatek za přijímací řízení 5000 Kč

Přihláška

V případě zájmu o studium ve školním roce 2024/2025 prosím vyplňte přihlášku a my Vám pošleme bližší informace.

Přijímací řízení

  • Přijato bude maximálně 40 uchazečů, tj. 2 třídy.
  • Přijímacího řízení do studijního programu čtyřletého gymnázia se mohou účastnit uchazeči, kteří budou v červnu 2024 končit 9. třídu základní školy.
  • Přijímací řízení se skládá ze státem určené jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky a ze školní přijímací zkoušky.
  • K přijímacímu řízení je potřeba odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu včetně jejích příloh, a to ve stanovené formě a lhůtě.
  • Po podání přihlášky je nutné uhradit jednorázový administrativní poplatek za přijímací řízení 5000 Kč.

Detailní verze Přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Naší školu najdete zde:

  • info@glivingston.cz
  • datová schránka: 43digvv
  • pIZO: 181141965
  • pREDIZO: 691007039

Copyright 2014 - 2021 Gymnázium Livingston, všechna práva vyhrazena