fbpx

Akreditace

Gymnázium Livingston je akreditované čtyřleté gymnázium, jehož vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu MŠMT pro střední školy. Všichni studenti ukončují studium českou maturitou.

Česká maturita, český jazyk a literatura jsou pro nás stejně zásadní jako mezinárodní kvalifikace. Proto kromě obsahu, věnujícímu se české kultuře, propojujeme angličtinu a češtinu skrzy metodu CLIL (výuka oborového předmětu v angličtině s českými podklady).

Gymnázium Livingston je akreditovanou mezinárodní školou Cambridge, která je oprávněna nabízet cambridgeské zkoušky IGCSE a A-Level.
Mezinárodní učební plán Cambridge používá více než 10 000 škol ve více než 160 zemích, stanovuje celosvětový standard vzdělávání a je uznáván univerzitami a zaměstnavateli po celém světě. Vzhledem k flexibilní povaze českých učebních osnov doplňuje Rámcový vzdělávací plán a umožňuje studentům získat pevné základy znalostí a dovednosti, které se jim budou hodit po celý život.

Na konci 2. ročníku budou žáci skládat zkoušky z:
– angličtiny jako druhého jazyka
– matematiky
– přírodních věd (biologie, chemie a fyzika)
– informatiky
– španělštiny
a získají z nich mezinárodně uznávanou kvalifikaci.

Dobrá známka z anglické zkoušky může být použita místo zkoušky IELTS pro budoucí přihlášky na zahraniční univerzity.

Škola, která se uchází o diplom International Baccalaureate

Gymnázium Livingston je nyní v procesu autorizace jako IB World School a je kandidátskou školou* programu International Baccalaureate Diploma Programme. IB World Schools jsou školy, které sdílejí společnou filozofii, jejímž jádrem je poskytovat studentům kvalitní mezinárodní vzdělávání – tedy přístup, na kterém je naše škola postavena.

Základem programu IB je Profil (IB) studenta, který rozšiřuje náš vlastní profil absolventa. Jeho cílem je rozvíjet studenty jako celistvé osobnosti a nad rámec akademických dovedností – vést je k odpovědnosti, respektu a zájmu o sebe samé i svět okolo.

© International Baccalaureate Organization 2018

*Pouze školy, které mají oprávnění organizace IB, mohou nabízet některý ze čtyř akademických programů: Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP), Diploma Programme nebo Career-related Programme (CP). Status kandidáta nezaručuje udělení autorizace. Další informace o IB a jejích programech naleznete na adrese www.ibo.org.

Copyright 2014 - 2024 Gymnázium Livingston, všechna práva vyhrazena