fbpx

Výhody a struktura IGCSE

Program Cambridge IGCSE vychází z britského General Certificate of Secondary Education (GCSE) a je přizpůsoben mezinárodním studentům. Je vyučován ve více než 10 000 školách ve 160 zemích.

Jako akreditovaná škola Cambridge International Education, Gymnázium Livingston poskytuje studentům přístup ke kvalifikacím, které jsou globálně uznávány jako zcela zásadní měřítko porozumění ve vybraných předmětech.

Univerzity zohledňují profil studenta z IGCSE jako součást jejich přijímacího portfolia. Dobrý výsledek v IGCSE z anglického jazyka je často uznáván jako ekvivalent certifikátů IELTS nebo CELTA.

Další výhodou programu IGCSE je, že studentům poskytuje nejen odborné znalosti v jednotlivých předmětech, ale také rozvíjí dovednosti v oblastech, jako jsou kritické myšlení, kreativita a řešení problémů, které jsou nezbytné nejen pro úspěch u závěrečných školních zkoušek, ale také pro celý život.

Každý IGCSE předmět se vyučuje během prvního a druhého ročníku gymnázia, přičemž externě hodnocené zkoušky se konají v dubnu a květnu druhého ročníku.

Výhody programu IGCSE

Rozvoj studentů

Pomáhá studentům směřovat k tomu, aby byli sebevědomí, odpovědní, inovativní a angažovaní s vysokou mírou sebereflexe.

Široké spektrum hodnocení

Zahrnuje projektovou práci, ústní zkoušky a školní hodnocení.

Flexibilita

Umožňuje integraci s českým RVP a přizpůsobení se potřebám jazykových studentů.

Osvědčený program

Program IGCSE byl zdokonalován po celá desetiletí.

Mezinárodní uznání

Standard, který je uznáván po celém světě.

Nabízené předměty

Během prvních dvou ročníků našeho gymnázia nabízíme studentům následující předměty. Každý kurz zahrnuje minimálně 130 hodin přímé výuky rozložených do dvou let.

Anglický jazyk

Matematika

Informatika

Přírodní vědy

dvojitá kvalifikace
(biologie, chemie a fyzika)

Španělština

Copyright 2014 - 2024 Gymnázium Livingston, všechna práva vyhrazena